BANDET

Minister: Gustav Hansson

Jimi Henricsson

Emil Elfström Nissmo

Emma Lundqvist

Viggo Henriksson

Viktor Nilsson

Olivia Hankin

Frans Jäger