PEXET 2023 PRESENTERAS TILL VÅREN

PEXET ÄR ETT ÅRLIGT GYMNASIESPEX SOM POLHEMSKOLANS ELEVER ANORDNAR PÅ LUNDS STADSTEATER. FÖRESTÄLLNINGEN INLEDS MED EN FILM SOM SEDAN FÖLJS AV SPEXET. 


PEXET BESTÅR AV 155 MEDLEMMAR SOM ÄR FÖRDELADE ÖVER 11 GRUPPER. GRUPPERNA ÄR LEDDA AV MINISTRARNA. 


INFORMATION OM PEXETS FÖRESTÄLLNING ÅR 2023 KOMMER TILL VÅREN