Pexet

2019-20


Var: Lunds stadsteater


När: 7:e, 8:e & 9:e maj. Kl 19.00

Pexet är ett årligt gymnasiespex som sätts ihop av elever från alla tre årskurser på polhemskolan i Lund


Rekvisita

Minister: Eric Lundahl

Olivia Andersson

Filip Hedin

Maria Nilsson

Melker Heier

Oscar Forslind

Edith Eklund

Lukas Rehn

Ninna Malm

Zoe Ravald

Minister: Lis Eskilsson

Henrik Sandberg

Måns Wittström

Rebecca Eddadóttir

Erik Lindskoug

Folke Olsson

Rasmus Carnehult

Liam Sjunnesson

Märta Muerling