Pexet

2018-19

Föreställning: 26, 27 och 28 april

Pexet är ett årligt gymnasiespex som sätts ihop av elever från alla tre årskurser på polhemskolan i Lund

Rekvisita

Minister: Elin Sauer

Edwin Evans

Edith Ekund

Hanna Lennström

Lukas Rehn

Märta Meurling

Oscar Forslind

Samuel Nerius

Minister: Edvin Henriksson

Erik Lundahl

Folke Olsson

Lis Eskilsson

Melker Heier

Olivia Andersson

Rebecca Andersson Eddadottir

William Akins