Pexet

2017-18

Film

Föreställning: 26, 27 och 28 april

Pexet är ett årligt gymnasiespex som sätts ihop av elever från alla tre årskurser på polhemskolan i Lund

Minister: Viktor Påander

Fredric Ihr

Linnea Bladh

Hugo Nilsson

Clara Havinder

Frånvarande:

Max Rush

Oscar Lundahl

Sara Namazi

Mimmi Frank

Emillia Selstam

Minister: Henrik Wikborg

Emma Björkman

John Andersson

August Munkhammar

Hanna Bejerholm