Pexet

2018-19

Föreställning: 26, 27 och 28 april

Pexet är ett årligt gymnasiespex som sätts ihop av elever från alla tre årskurser på polhemskolan i Lund

Årsboken

Minister:

Joel Bengtsson

Ossian Andersson

Matilda Hägerstrand

Henrik Jönsson

Erik Nilsson

Amanda Granberg

Wilma Cervin

Nils Severinson

LOve Grafström

Hampus Thell

Anna-Johanna Svantesson

Albin Asklund